EFU File

EFU là Encoded Files - Encryptafile Public Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XenoSystems.

.EFU File Extension

   
File name EFU File
File Type Encryptafile Public Key File
Nhà phát triển XenoSystems
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .EFU là file gì?

EFU là Encoded Files - Encryptafile Public Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XenoSystems.

Public Key dùng để xác thực một Encryptafile file (.EFL) được mã hóa; chứa một biểu diễn thập lục phân của khóa công khai; tạo sẵn cho công chúng và sử dụng cùng với các Private Key (.EFR) tập tin để xác minh một tập tin chữ ký số.

What is a EFU file?

Public Key used to authenticate an encrypted Encryptafile (.EFL) file; contains a hexadecimal representation of the public key; made available to the public and used along with the Private Key (.EFR) file to verify a digitally signed file.

Phần mềm mở file .EFU

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFU do filegi.com tổng hợp.

  • Everything

Chuyển đổi file .EFU

           

File .EFU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *