EFU File

? Cách mở file .EFU? Những phần mềm mở file .EFU và sửa file lỗi. Convert N/A EFU file sang định dạng khác.

.EFU File Extension

   
File name EFU File
File Type Encryptafile Public Key File
Nhà phát triển XenoSystems
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .EFU là file gì?

EFU là Encoded Files - Encryptafile Public Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XenoSystems.

Public Key dùng để xác thực một Encryptafile file (.EFL) được mã hóa; chứa một biểu diễn thập lục phân của khóa công khai; tạo sẵn cho công chúng và sử dụng cùng với các Private Key (.EFR) tập tin để xác minh một tập tin chữ ký số.

What is a EFU file?

Public Key used to authenticate an encrypted Encryptafile (.EFL) file; contains a hexadecimal representation of the public key; made available to the public and used along with the Private Key (.EFR) file to verify a digitally signed file.

Cách mở .EFU file

Để mở file .EFU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFU do người dùng đóng góp.

  • Everything

Chuyển đổi file .EFU

File .EFU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *