EFV File

? Cách mở file .EFV? Những phần mềm mở file .EFV và sửa file lỗi. Convert N/A EFV file sang định dạng khác.

.EFV File Extension

   
File name EFV File
File Type Ensoniq VFX-SD File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .EFV là file gì?

EFV là Audio Files - Ensoniq VFX-SD File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh được sử dụng bởi các bộ tổng hợp máy trạm kỹ thuật số Ensoniq VFX-SD

What is a EFV file?

Sound format used by the Ensoniq VFX-SD digital workstation synthesizer

Cách mở .EFV file

Để mở file .EFV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Easy Forex TradeDesk
  • Easy Forex TradeDesk
  • EasyFLV Streaming Video

Chuyển đổi file .EFV

File .EFV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *