EFW File

? Cách mở file .EFW? Những phần mềm mở file .EFW và sửa file lỗi. Convert Zip EFW file sang định dạng khác.

.EFW File Extension

   
File name EFW File
File Type Renamed Zip or Executable File
Nhà phát triển Computer Associates
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .EFW là file gì?

EFW là Compressed Files - Renamed Zip or Executable File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Computer Associates.

Nén ZIP hoặc .EXE thực thi đổi tên của CA Security Center để có một ".efw" mở rộng; thường áp dụng đối với file đính kèm e-mail quét bởi Computer Associates phần mềm (CA) chống virus.

What is a EFW file?

Compressed .ZIP or executable .EXE file renamed by CA Security Centre to have a ".efw" extension; typically applies to e-mail attachments scanned by Computer Associates (CA) antivirus software.

Cách mở .EFW file

Để mở file .EFW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFW do người dùng đóng góp.

  • p7zip
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • E-merge WinAce
  • PKZip
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .EFW

File .EFW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *