EGC File

? Cách mở file .EGC? Những phần mềm mở file .EGC và sửa file lỗi. Convert N/A EGC file sang định dạng khác.

.EGC File Extension

   
File name EGC File
File Type EximiousSoft GIF Creator Document
Nhà phát triển EximiousSoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .EGC là file gì?

EGC là Vector Image Files - EximiousSoft GIF Creator Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EximiousSoft.

hồ sơ dự án tạo ra bởi EximiousSoft GIF Creator, một chương trình dùng để tạo ra hình ảnh động GIF; chứa dự án của bạn, bao gồm bất kỳ chỉnh sửa và hiệu ứng mà bạn đã áp dụng cho hình ảnh của bạn (s).

What is a EGC file?

Project file created by EximiousSoft GIF Creator, a program used to create GIF animations; contains your project, which includes any edits and effects you have applied to your image(s).

Cách mở .EGC file

Để mở file .EGC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EGC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EGC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EGC do người dùng đóng góp.

  • EximiousSoft GIF Creator
  • EnergyGauge Summit
  • EnergyGauge Summit
  • Gestion VDT
  • Jackson GradeQuick
  • Caisse Platforme
  • Caisse Platforme

Chuyển đổi file .EGC

File .EGC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *