EGG File

? Cách mở file .EGG? Những phần mềm mở file .EGG và sửa file lỗi. Convert N/A EGG file sang định dạng khác.

.EGG File Extension

   
File name EGG File
File Type 1Panda3D Model File
Nhà phát triển Carnegie Mellon
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (31 Bình chọn)

File .EGG là file gì?

EGG là 3D Image Files - 1Panda3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Carnegie Mellon.

định dạng mô hình 3D được sử dụng bởi Panda3D, một engine 3D được thiết kế chủ yếu để phát triển trò chơi; xác định tất cả biến đổi, bao gồm biến đổi doanh, liên quan đến nút cha của mô hình; tất cả các đỉnh được định nghĩa sử dụng tọa độ toàn cầu; có thể được xem với PView (Panda Viewer), được bao gồm với các phần mềm Panda3D.

What is a EGG file?

3D model format used by Panda3D, a 3D engine designed primarily for game development; defines all transforms, including joint transforms, relative to the model's parent node; all vertices are defined using global coordinates; can be viewed with PView (Panda Viewer), which is included with the Panda3D software.

Cách mở .EGG file

Để mở file .EGG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EGG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EGG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EGG do người dùng đóng góp.

  • Panda3D
  • ALZip
  • ALZip
  • GOMPLAYER
  • Microsoft Windows Media Player
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .EGG

File .EGG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *