EGG File

EGG là 3D Image Files - 1Panda3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Carnegie Mellon.

.EGG File Extension

   
File name EGG File
File Type 1Panda3D Model File
Nhà phát triển Carnegie Mellon
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (31 Bình chọn)

File .EGG là file gì?

EGG là 3D Image Files - 1Panda3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Carnegie Mellon.

định dạng mô hình 3D được sử dụng bởi Panda3D, một engine 3D được thiết kế chủ yếu để phát triển trò chơi; xác định tất cả biến đổi, bao gồm biến đổi doanh, liên quan đến nút cha của mô hình; tất cả các đỉnh được định nghĩa sử dụng tọa độ toàn cầu; có thể được xem với PView (Panda Viewer), được bao gồm với các phần mềm Panda3D.

What is a EGG file?

3D model format used by Panda3D, a 3D engine designed primarily for game development; defines all transforms, including joint transforms, relative to the model's parent node; all vertices are defined using global coordinates; can be viewed with PView (Panda Viewer), which is included with the Panda3D software.

Phần mềm mở file .EGG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EGG do filegi.com tổng hợp.

  • Panda3D
  • ALZip
  • ALZip
  • GOMPLAYER
  • Microsoft Windows Media Player
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .EGG

           

File .EGG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *