EGLIB File

EGLIB là Data Files - Adobe Edge Animate Library File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.EGLIB File Extension

   
File name EGLIB File
File Type Adobe Edge Animate Library File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EGLIB là file gì?

EGLIB là Data Files - Adobe Edge Animate Library File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Thư viện tạo ra bởi Adobe Cạnh Animate, một chương trình được sử dụng để làm cho nội dung Web hoạt hình tập tin; chứa các biểu tượng và tính chất của chúng có thể được chia sẻ giữa các dự án khác nhau; những biểu tượng chứa thường vector hoặc bitmap đồ họa chuyển đổi thành những biểu tượng; tương tự như các tập tin .ANSYM.

What is a EGLIB file?

Library file created by Adobe Edge Animate, a program used for making animated Web content; contains symbols and their properties that can be shared between different projects; contained symbols are usually vector or bitmap graphics converted into symbols; similar to the .ANSYM file.

Phần mềm mở file .EGLIB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EGLIB do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Edge Animate CC

Chuyển đổi file .EGLIB

           

File .EGLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *