EGLIB File

? Cách mở file .EGLIB? Những phần mềm mở file .EGLIB và sửa file lỗi. Convert Binary EGLIB file sang định dạng khác.

.EGLIB File Extension

   
File name EGLIB File
File Type Adobe Edge Animate Library File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EGLIB là file gì?

EGLIB là Data Files - Adobe Edge Animate Library File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Thư viện tạo ra bởi Adobe Cạnh Animate, một chương trình được sử dụng để làm cho nội dung Web hoạt hình tập tin; chứa các biểu tượng và tính chất của chúng có thể được chia sẻ giữa các dự án khác nhau; những biểu tượng chứa thường vector hoặc bitmap đồ họa chuyển đổi thành những biểu tượng; tương tự như các tập tin .ANSYM.

What is a EGLIB file?

Library file created by Adobe Edge Animate, a program used for making animated Web content; contains symbols and their properties that can be shared between different projects; contained symbols are usually vector or bitmap graphics converted into symbols; similar to the .ANSYM file.

Cách mở .EGLIB file

Để mở file .EGLIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EGLIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EGLIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EGLIB do người dùng đóng góp.

  • Adobe Edge Animate CC

Chuyển đổi file .EGLIB

File .EGLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *