EGM File

? Cách mở file .EGM? Những phần mềm mở file .EGM và sửa file lỗi. Convert N/A EGM file sang định dạng khác.

.EGM File Extension

   
File name EGM File
File Type Enigmo Custom Game File
Nhà phát triển Pangea
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .EGM là file gì?

EGM là Game Files - Enigmo Custom Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pangea.

Custom level tạo ra cho Enigmo, một trò chơi câu đố 3D; bao gồm cách bố trí của các câu đố, các đối tượng khác nhau, và các công cụ sử dụng để hoàn thành câu đố.

What is a EGM file?

Custom level created for Enigmo, a 3D puzzle game; includes the layout of the puzzle, various objects, and tools used to complete the puzzle.

Cách mở .EGM file

Để mở file .EGM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EGM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EGM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EGM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EGM

File .EGM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *