EGP File

? Cách mở file .EGP? Những phần mềm mở file .EGP và sửa file lỗi. Convert Binary EGP file sang định dạng khác.

.EGP File Extension

   
File name EGP File
File Type Easy Grade Pro Gradebook File
Nhà phát triển Edline
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .EGP là file gì?

EGP là Data Files - Easy Grade Pro Gradebook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Edline.

Tập tin được tạo ra bởi Dễ Lớp Pro, một chương trình cho phép giáo viên để lưu trữ và theo dõi thông tin lớp cho các lớp học và các đối tượng của họ; chứa các lớp, tên sinh viên, ID, chuyên cần, bài tập, điểm thi, và lớp.

What is a EGP file?

File created by Easy Grade Pro, a program that allows teachers to store and track grade information for their classes and subjects; contains classes, student names, IDs, attendance, assignments, test scores, and grades.

Cách mở .EGP file

Để mở file .EGP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EGP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EGP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EGP do người dùng đóng góp.

  • SAS Enterprise Guide
  • Easy Grade Pro
  • Easy Grade Pro
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Gestion Commerciale PRO
  • Gestion Commerciale PRO

Chuyển đổi file .EGP

File .EGP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *