EHI File

? Cách mở file .EHI? Những phần mềm mở file .EHI và sửa file lỗi. Convert N/A EHI file sang định dạng khác.

.EHI File Extension

   
File name EHI File
File Type HTTP Injector Config File
Nhà phát triển Evozi
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (191 Bình chọn)

File .EHI là file gì?

EHI là Settings Files - HTTP Injector Config File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Evozi.

Config tập tin được sử dụng bởi HTTP Injector, một ứng dụng Android sử dụng để thay đổi các yêu cầu và truy cập các trang web đằng sau bức tường lửa với sự hỗ trợ SSH và máy chủ proxy chặn; chứa cài đặt cấu hình HTTP Injector, trong đó bao gồm thông tin đăng nhập máy chủ và an ninh thông tin / khóa.

What is a EHI file?

Config file used by HTTP Injector, an Android app used to modify requests and access blocked websites behind firewall with SSH support and proxy server; contains settings that configure HTTP Injector, which includes server login credentials and security/locking information.

Cách mở .EHI file

Để mở file .EHI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EHI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EHI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EHI do người dùng đóng góp.

  • Evozi HTTP Injector

Chuyển đổi file .EHI

File .EHI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *