EIO File

? Cách mở file .EIO? Những phần mềm mở file .EIO và sửa file lỗi. Convert N/A EIO file sang định dạng khác.

.EIO File Extension

   
File name EIO File
File Type Yozo Office File
Nhà phát triển Yozosoft
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (11 Bình chọn)

File .EIO là file gì?

EIO là Text Files - Yozo Office File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yozosoft.

What is a EIO file?

File created by Evermore Integrated Office, an office suite similar to Microsoft Office; contains document formatting features such as text alignment, font settings, image insertion, and organization charts; holds a text document, worksheet, presentation, or blank binder; similar to a .DOCX, .PPTX, or .XLSX file.

Cách mở .EIO file

Để mở file .EIO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EIO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EIO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EIO do người dùng đóng góp.

  • Yozosoft Yozo Office
  • TCPRGOS-W
  • TCPRGOS-W
  • Yozo Office

Chuyển đổi file .EIO

File .EIO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *