EIO File

EIO là Text Files - Yozo Office File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yozosoft.

.EIO File Extension

   
File name EIO File
File Type Yozo Office File
Nhà phát triển Yozosoft
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (11 Bình chọn)

File .EIO là file gì?

EIO là Text Files - Yozo Office File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yozosoft.

What is a EIO file?

File created by Evermore Integrated Office, an office suite similar to Microsoft Office; contains document formatting features such as text alignment, font settings, image insertion, and organization charts; holds a text document, worksheet, presentation, or blank binder; similar to a .DOCX, .PPTX, or .XLSX file.

Phần mềm mở file .EIO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EIO do filegi.com tổng hợp.

  • Yozosoft Yozo Office
  • TCPRGOS-W
  • TCPRGOS-W
  • Yozo Office

Chuyển đổi file .EIO

           

File .EIO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *