EL File

? Cách mở file .EL? Những phần mềm mở file .EL và sửa file lỗi. Convert Binary EL file sang định dạng khác.

.EL File Extension

   
File name EL File
File Type Emacs Lisp Code File
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (10 Bình chọn)

File .EL là file gì?

EL là Developer Files - Emacs Lisp Code File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The GNU Project.

tập tin Lisp tham chiếu bởi Emacs, một trình soạn thảo văn bản đa nền cơ bản; chứa mã Lisp có thể xác định cài đặt configuraton Emacs hoặc có thể thêm tính năng bổ sung vào chương trình.

What is a EL file?

Lisp file referenced by Emacs, a basic multiplatform text editor; contains Lisp code that may define Emacs configuraton settings or may add additional features to the program.

Cách mở .EL file

Để mở file .EL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EL do người dùng đóng góp.

  • GNU Emacs
  • MasterCook
  • MasterCook
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • Elettrici
  • Elettrici

Chuyển đổi file .EL

File .EL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *