EL File

EL là Developer Files - Emacs Lisp Code File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The GNU Project.

.EL File Extension

   
File name EL File
File Type Emacs Lisp Code File
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (10 Bình chọn)

File .EL là file gì?

EL là Developer Files - Emacs Lisp Code File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The GNU Project.

tập tin Lisp tham chiếu bởi Emacs, một trình soạn thảo văn bản đa nền cơ bản; chứa mã Lisp có thể xác định cài đặt configuraton Emacs hoặc có thể thêm tính năng bổ sung vào chương trình.

What is a EL file?

Lisp file referenced by Emacs, a basic multiplatform text editor; contains Lisp code that may define Emacs configuraton settings or may add additional features to the program.

Phần mềm mở file .EL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EL do filegi.com tổng hợp.

  • GNU Emacs
  • MasterCook
  • MasterCook
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • Elettrici
  • Elettrici

Chuyển đổi file .EL

           

File .EL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *