EL4 File

EL4 là Page Layout Files - Easy-PhotoPrint EX Calendar File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Canon.

.EL4 File Extension

   
File name EL4 File
File Type Easy-PhotoPrint EX Calendar File
Nhà phát triển Canon
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EL4 là file gì?

EL4 là Page Layout Files - Easy-PhotoPrint EX Calendar File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Canon.

tập tin một EL4 là một tập tin được tạo ra bởi lịch Easy-PhotoPrint EX, một chương trình dùng để tạo album, dán và lịch từ các bức ảnh kỹ thuật số. Nó chứa một bố trí lịch tùy chỉnh.

What is a EL4 file?

An EL4 file is a calendar file created by Easy-PhotoPrint EX, a program used to create albums, stickers and calendars from digital photos. It contains a customizable calendar layout.

Phần mềm mở file .EL4

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EL4 do filegi.com tổng hợp.

  • Canon Easy-PhotoPrint EX
  • Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX
  • Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX
  • Canon Utilities Easy-LayoutPrint
  • ELEKTON SoftWare

Chuyển đổi file .EL4

           

File .EL4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *