EL4 File

? Cách mở file .EL4? Những phần mềm mở file .EL4 và sửa file lỗi. Convert N/A EL4 file sang định dạng khác.

.EL4 File Extension

   
File name EL4 File
File Type Easy-PhotoPrint EX Calendar File
Nhà phát triển Canon
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EL4 là file gì?

EL4 là Page Layout Files - Easy-PhotoPrint EX Calendar File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Canon.

tập tin một EL4 là một tập tin được tạo ra bởi lịch Easy-PhotoPrint EX, một chương trình dùng để tạo album, dán và lịch từ các bức ảnh kỹ thuật số. Nó chứa một bố trí lịch tùy chỉnh.

What is a EL4 file?

An EL4 file is a calendar file created by Easy-PhotoPrint EX, a program used to create albums, stickers and calendars from digital photos. It contains a customizable calendar layout.

Cách mở .EL4 file

Để mở file .EL4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EL4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EL4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EL4 do người dùng đóng góp.

  • Canon Easy-PhotoPrint EX
  • Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX
  • Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX
  • Canon Utilities Easy-LayoutPrint
  • ELEKTON SoftWare

Chuyển đổi file .EL4

File .EL4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *