ELC File

? Cách mở file .ELC? Những phần mềm mở file .ELC và sửa file lỗi. Convert N/A ELC file sang định dạng khác.

.ELC File Extension

   
File name ELC File
File Type Emacs Compiled Lisp File
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ELC là file gì?

ELC là Developer Files - Emacs Compiled Lisp File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The GNU Project.

tập tin Lisp biên soạn tạo ra bởi Emacs, một trình soạn thảo văn bản tùy biến; tạo ra từ một Lisp (.EL) tập tin tiêu chuẩn sử dụng trình biên dịch byte-code Emacs; có thể chứa các thiết lập cấu hình Emacs hoặc có thể cung cấp chức năng chương trình thêm.

What is a ELC file?

Compiled Lisp file created by Emacs, a customizable text editor; generated from a standard Lisp (.EL) file using the Emacs byte-code compiler; may contain Emacs configuration settings or may provide extra program functionality.

Cách mở .ELC file

Để mở file .ELC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ELC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ELC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ELC do người dùng đóng góp.

  • Gnu Emacs
  • Volts
  • Volts
  • EasyCap - Planning
  • GWPrice Applicazione
  • the Volts Electrical Design Software Suite
  • the Volts Electrical Design Software Suite

Chuyển đổi file .ELC

File .ELC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *