ELF File

ELF là Executable Files - 1Nintendo Wii Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

.ELF File Extension

   
File name ELF File
File Type 1Nintendo Wii Game File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (66 Bình chọn)

File .ELF là file gì?

ELF là Executable Files - 1Nintendo Wii Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

định dạng tập tin thực thi được sử dụng bởi Nintendo Wii, một video game console phát hành bởi Nintendo trong Tháng Mười Một, 2006; có thể được chuyển giao cho một máy tính và chơi trên Dolphin Emulator.

What is a ELF file?

Executable file format used by the Nintendo Wii, a video game console released by Nintendo in November, 2006; may be transferred to a PC and played on the Dolphin Emulator.

Phần mềm mở file .ELF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ELF do filegi.com tổng hợp.

  • Dolphin
  • MagicDisc
  • MagicDisc
  • WinDS PRO
  • WinDS PRO Apps
  • HxD Hex Editor
  • HxD Hex Editor

Chuyển đổi file .ELF

           

File .ELF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *