ELP File

? Cách mở file .ELP? Những phần mềm mở file .ELP và sửa file lỗi. Convert N/A ELP file sang định dạng khác.

.ELP File Extension

   
File name ELP File
File Type eCommerce Landing Page
Nhà phát triển Synthrone
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.6 ★ (8 Bình chọn)

File .ELP là file gì?

ELP là Page Layout Files - eCommerce Landing Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Synthrone.

tập tin một ELP là một tài liệu được tạo ra bởi Synthrone Crafter, một ứng dụng sản xuất e-content được sử dụng bởi các nhà bán lẻ để quản lý, quản lý, định dạng và cập nhật nội dung điện tử. Nó chứa các nội dung của một trang hoặc sản phẩm, trong đó có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video, hoặc các hình thức. file ELP thay thế file .RPC, mà trước đó đã được sử dụng bởi Synthrone Crafter để lưu nội dung trang đích.

What is a ELP file?

An ELP file is a document created by Synthrone Crafter, an e-content production application used by retailers to administer, manage, format, and update e-content. It contains the content of a page or product, which may include text, images, video, or forms. ELP files replaced .RPC files, which were previously used by Synthrone Crafter to save landing page content.

Cách mở .ELP file

Để mở file .ELP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ELP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ELP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ELP do người dùng đóng góp.

  • Synthrone Crafter
  • EPLAN
  • EPLAN
  • GENETYX Ver.10
  • Elluminate Plan
  • GENETYX-SV/RC Ver.11
  • GENETYX-SV/RC Ver.11

Chuyển đổi file .ELP

File .ELP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *