EMD File

? Cách mở file .EMD? Những phần mềm mở file .EMD và sửa file lỗi. Convert N/A EMD file sang định dạng khác.

.EMD File Extension

   
File name EMD File
File Type 1ABT Extended Module
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (27 Bình chọn)

File .EMD là file gì?

EMD là Audio Files - 1ABT Extended Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Mẫu dựa trên định dạng âm thanh theo dõi giới thiệu vào năm 1994; ABT là viết tắt của nâng cao 16-Bit Tracker

What is a EMD file?

Sample-based audio tracker format introduced in 1994; ABT stands for Advanced 16-Bit Tracker

Cách mở .EMD file

Để mở file .EMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMD do người dùng đóng góp.

  • Embird
  • Tajima DG/ML by Pulse
  • Tajima DG/ML by Pulse
  • SewWhat-Pro Application
  • Media Player Classic
  • WinSig Application
  • WinSig Application

Chuyển đổi file .EMD

File .EMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *