EMD File

EMD là Audio Files - 1ABT Extended Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.EMD File Extension

   
File name EMD File
File Type 1ABT Extended Module
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (27 Bình chọn)

File .EMD là file gì?

EMD là Audio Files - 1ABT Extended Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Mẫu dựa trên định dạng âm thanh theo dõi giới thiệu vào năm 1994; ABT là viết tắt của nâng cao 16-Bit Tracker

What is a EMD file?

Sample-based audio tracker format introduced in 1994; ABT stands for Advanced 16-Bit Tracker

Phần mềm mở file .EMD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMD do filegi.com tổng hợp.

  • Embird
  • Tajima DG/ML by Pulse
  • Tajima DG/ML by Pulse
  • SewWhat-Pro Application
  • Media Player Classic
  • WinSig Application
  • WinSig Application

Chuyển đổi file .EMD

           

File .EMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *