EMERALD File

? Cách mở file .EMERALD? Những phần mềm mở file .EMERALD và sửa file lỗi. Convert N/A EMERALD file sang định dạng khác.

.EMERALD File Extension

   
File name EMERALD File
File Type Emerald Theme
Nhà phát triển Compiz Fusion
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EMERALD là file gì?

EMERALD là System Files - Emerald Theme, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Compiz Fusion.

Theme thiết kế cho Window Manager Compiz có thể áp dụng bằng cách sử dụng Emerald Window Decorator; lưu trong một định dạng gói bao gồm một số hình ảnh nút, một ảnh chụp màn hình, và một "theme.ini" tập tin; có thể được cài đặt và chỉnh sửa bằng cách sử dụng Emerald Theme Manager.

What is a EMERALD file?

Theme designed for the Compiz Window Manager that can be applied using the Emerald Window Decorator; saved in a package format that includes several button images, a screenshot, and a "theme.ini" file; can be installed and edited using the Emerald Theme Manager.

Cách mở .EMERALD file

Để mở file .EMERALD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMERALD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMERALD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMERALD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EMERALD

File .EMERALD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *