EML File

? Cách mở file .EML? Những phần mềm mở file .EML và sửa file lỗi. Convert Text and Binary EML file sang định dạng khác.

.EML File Extension

   
File name EML File
File Type E-Mail Message
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (307 Bình chọn)

File .EML là file gì?

EML là Text Files - E-Mail Message, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một EML là một tin nhắn email được lưu bởi một chương trình email, chẳng hạn như Microsoft Outlook hoặc Apple Mail. Nó chứa các nội dung của thông điệp, cùng với các chủ đề, người gửi, người nhận (s), và ngày của thông điệp. file EML cũng có thể lưu trữ một hoặc nhiều file đính kèm email, đó là các file gửi kèm theo tin nhắn.

What is a EML file?

An EML file is an email message saved by an email program, such as Microsoft Outlook or Apple Mail. It contains the content of the message, along with the subject, sender, recipient(s), and date of the message. EML files may also store one or more email attachments, which are files sent with the message.

Cách mở .EML file

Để mở file .EML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EML do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Outlook 2019
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Mail
 • Microsoft Mail
 • Microsoft Windows Live Mail
 • Mozilla Thunderbird
 • Encryptomatic Message Viewer Lite
 • Perion IncrediMail

Chuyển đổi file .EML

File .EML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert eml to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *