EMLX File

? Cách mở file .EMLX? Những phần mềm mở file .EMLX và sửa file lỗi. Convert Text EMLX file sang định dạng khác.

.EMLX File Extension

   
File name EMLX File
File Type Apple Mail Message
Nhà phát triển Apple
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (18 Bình chọn)

File .EMLX là file gì?

EMLX là Text Files - Apple Mail Message, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

tập tin một EMLX chứa một thông điệp email cá nhân được tạo ra bởi Apple Mail, một chương trình email kèm với hệ điều hành MacOS.  Nó lưu trữ các nội dung của một tin nhắn, trong đó bao gồm các chủ đề, người gửi và người nhận. file EMLX không lưu trữ đính kèm email, chỉ có thông tin nhắn.

What is a EMLX file?

An EMLX file contains an individual email message created by Apple Mail, an email program bundled with macOS. It stores the contents of a message, which includes the subject, sender, and recipient. EMLX files do not store email attachments, only the message information.

Cách mở .EMLX file

Để mở file .EMLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMLX do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Aryson EMLX Converter
  • Apple Mail
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .EMLX

File .EMLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *