EMLXPART File

? Cách mở file .EMLXPART? Những phần mềm mở file .EMLXPART và sửa file lỗi. Convert N/A EMLXPART file sang định dạng khác.

.EMLXPART File Extension

   
File name EMLXPART File
File Type Mail Message Attachment
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .EMLXPART là file gì?

EMLXPART là Data Files - Mail Message Attachment, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin đính kèm như một hình ảnh hoặc tài liệu khác gắn liền với một tin nhắn qua thư (tập tin .emlx) lưu sử dụng Mac OS X Mail; cũng có thể chứa các phiên bản HTML của một thông điệp; không chứa siêu dữ liệu tin nhắn, được bao gồm trong các tập tin .emlx

What is a EMLXPART file?

Attachment such as an image or other document attached to a mail message (.emlx file) saved using Mac OS X Mail; may also contain the HTML version of a message; does not contain the message metadata, which is included in the .emlx file

Cách mở .EMLXPART file

Để mở file .EMLXPART click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMLXPART bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMLXPART

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMLXPART do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EMLXPART

File .EMLXPART có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *