ENEX File

? Cách mở file .ENEX? Những phần mềm mở file .ENEX và sửa file lỗi. Convert XML ENEX file sang định dạng khác.

.ENEX File Extension

   
File name ENEX File
File Type Evernote Archive
Nhà phát triển Evernote
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .ENEX là file gì?

ENEX là Data Files - Evernote Archive, dưới định dạng XML được phát triển bởi Evernote.

Tập tin xuất khẩu của Evernote, một chương trình dùng để chụp ghi chú cá nhân; lưu trong định dạng XML Evernote xuất khẩu (ENEX) và chứa các ghi chú bằng văn bản cũng như đính kèm tập tin nhị phân được mã hóa như các khối văn bản trong đánh dấu XML.

What is a ENEX file?

File exported by Evernote, a program used for capturing personal notes; saved in the Evernote Export (ENEX) XML format and contains written notes as well as binary file attachments that are encoded as text blocks within the XML markup.

Cách mở .ENEX file

Để mở file .ENEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENEX do người dùng đóng góp.

  • Evernote
  • Evernote
  • Evernote
  • Media Player Classic
  • EvernoteR

Chuyển đổi file .ENEX

File .ENEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *