ENEX File

ENEX là Data Files - Evernote Archive, dưới định dạng XML được phát triển bởi Evernote.

.ENEX File Extension

   
File name ENEX File
File Type Evernote Archive
Nhà phát triển Evernote
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .ENEX là file gì?

ENEX là Data Files - Evernote Archive, dưới định dạng XML được phát triển bởi Evernote.

Tập tin xuất khẩu của Evernote, một chương trình dùng để chụp ghi chú cá nhân; lưu trong định dạng XML Evernote xuất khẩu (ENEX) và chứa các ghi chú bằng văn bản cũng như đính kèm tập tin nhị phân được mã hóa như các khối văn bản trong đánh dấu XML.

What is a ENEX file?

File exported by Evernote, a program used for capturing personal notes; saved in the Evernote Export (ENEX) XML format and contains written notes as well as binary file attachments that are encoded as text blocks within the XML markup.

Phần mềm mở file .ENEX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENEX do filegi.com tổng hợp.

  • Evernote
  • Evernote
  • Evernote
  • Media Player Classic
  • EvernoteR

Chuyển đổi file .ENEX

           

File .ENEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *