ENF File

ENF là Misc Files - EndNote Filter File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

.ENF File Extension

   
File name ENF File
File Type EndNote Filter File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ENF là file gì?

ENF là Misc Files - EndNote Filter File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

lọc dữ liệu nhập khẩu được sử dụng bởi EndNote, một chương trình sử dụng để quản lý các trích dẫn; cửa hàng quy tắc mà bản đồ các lĩnh vực từ một cơ sở dữ liệu trích dẫn từ bên ngoài vào định dạng EndNote; được sử dụng để nhập khẩu tài liệu tham khảo thư mục.

What is a ENF file?

Data import filter used by EndNote, a program used for managing citations; stores rules that map fields from an external citations database into the EndNote format; used for importing bibliographic references.

Phần mềm mở file .ENF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENF do filegi.com tổng hợp.

  • Thomson Reuters EndNote
  • Model Viewer
  • Model Viewer
  • EnFormsClient

Chuyển đổi file .ENF

           

File .ENF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *