ENF File

? Cách mở file .ENF? Những phần mềm mở file .ENF và sửa file lỗi. Convert Binary ENF file sang định dạng khác.

.ENF File Extension

   
File name ENF File
File Type EndNote Filter File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ENF là file gì?

ENF là Misc Files - EndNote Filter File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

lọc dữ liệu nhập khẩu được sử dụng bởi EndNote, một chương trình sử dụng để quản lý các trích dẫn; cửa hàng quy tắc mà bản đồ các lĩnh vực từ một cơ sở dữ liệu trích dẫn từ bên ngoài vào định dạng EndNote; được sử dụng để nhập khẩu tài liệu tham khảo thư mục.

What is a ENF file?

Data import filter used by EndNote, a program used for managing citations; stores rules that map fields from an external citations database into the EndNote format; used for importing bibliographic references.

Cách mở .ENF file

Để mở file .ENF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENF do người dùng đóng góp.

  • Thomson Reuters EndNote
  • Model Viewer
  • Model Viewer
  • EnFormsClient

Chuyển đổi file .ENF

File .ENF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *