ENG File

ENG là Game Files - Chess Engine, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ENG File Extension

   
File name ENG File
File Type Chess Engine
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .ENG là file gì?

ENG là Game Files - Chess Engine, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

engine cờ được sử dụng bởi trò chơi cờ vua khác nhau; chứa các chức năng và các thuật toán được sử dụng bởi các máy tính để chơi với một người sử dụng; động cơ cờ vua có thể được cập nhật hay thêm vào một chương trình cờ vua để cung cấp loại mới của người chơi máy tính.

What is a ENG file?

Chess engine used by various chess games; contains functions and algorithms used by the computer to play against a user; chess engines may be updated or added to a chess program to provide new types of computer players.

Phần mềm mở file .ENG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENG do filegi.com tổng hợp.

  • ChessBase Fritz
  • Atlas
  • Atlas
  • Apogee Components EngEdit
  • JDSimu Application
  • SpaceCAD
  • SpaceCAD

Chuyển đổi file .ENG

           

File .ENG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *