ENL File

? Cách mở file .ENL? Những phần mềm mở file .ENL và sửa file lỗi. Convert Binary ENL file sang định dạng khác.

.ENL File Extension

   
File name ENL File
File Type EndNote Library
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (11 Bình chọn)

File .ENL là file gì?

ENL là Data Files - EndNote Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi EndNote, một ứng dụng dùng để quản lý thư mục; chứa một tập hợp các trích dẫn, mỗi trong số đó cửa hàng giả, năm, tiêu đề, tạp chí, và các thông tin tham khảo khác; cũng có thể chứa các liên kết đến các ấn phẩm thực tế, chẳng hạn như các file .PDF, để xem trong phần mềm; sử dụng như là nguồn gốc EndNote tiết kiệm và định dạng tải.

What is a ENL file?

Data file used by EndNote, an application used for managing bibliographies; contains a collection of citations, each of which store author, year, title, journal, and other reference information; can also contain links to actual publications, such as .PDF files, for viewing in the software; used as the EndNote native save and load format.

Cách mở .ENL file

Để mở file .ENL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENL do người dùng đóng góp.

  • Thomson Reuters EndNote

Chuyển đổi file .ENL

File .ENL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *