ENLX File

? Cách mở file .ENLX? Những phần mềm mở file .ENLX và sửa file lỗi. Convert Binary ENLX file sang định dạng khác.

.ENLX File Extension

   
File name ENLX File
File Type Archived EndNote Library
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ENLX là file gì?

ENLX là Data Files - Archived EndNote Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

Tập tin được tạo ra bởi chứa tất cả các dữ liệu từ một thư viện EndNote (.ENL tập tin) nhưng lưu nó trong một định dạng nén; có thể được sử dụng như một định dạng lưu trữ, nhưng thường xuyên hơn được sử dụng để chuyển các thư viện giữa người sử dụng qua email.

What is a ENLX file?

File created by contains all of the data from an EndNote library (.ENL file) but saves it in a compressed format; can be used as an archival format, but more often used for transferring libraries between users over email.

Cách mở .ENLX file

Để mở file .ENLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENLX do người dùng đóng góp.

  • Thomson Reuters EndNote

Chuyển đổi file .ENLX

File .ENLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *