ENML File

? Cách mở file .ENML? Những phần mềm mở file .ENML và sửa file lỗi. Convert Text ENML file sang định dạng khác.

.ENML File Extension

   
File name ENML File
File Type Evernote for Android Note
Nhà phát triển Evernote
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ENML là file gì?

ENML là Misc Files - Evernote for Android Note, dưới định dạng Text được phát triển bởi Evernote.

Tập tin được tạo ra bởi phiên bản Android của Evernote, một ứng dụng dùng để viết và nhớ ghi chú cá nhân; lưu vào thẻ SD và lưu trữ một lưu ý tạo ra bởi người sử dụng; lưu trong định dạng Evernote Markup Language (ENML), mà là tương tự như XHTML.

What is a ENML file?

File created by the Android version of Evernote, an app used for writing and remembering personal notes; saved to the SD card and stores a note created by the user; saved in the Evernote Markup Language (ENML) format, which is similar to XHTML.

Cách mở .ENML file

Để mở file .ENML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENML do người dùng đóng góp.

  • Evernote

Chuyển đổi file .ENML

File .ENML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *