ENQ File

ENQ là Data Files - EndNote Search Options File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

.ENQ File Extension

   
File name ENQ File
File Type EndNote Search Options File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ENQ là file gì?

ENQ là Data Files - EndNote Search Options File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

Tập tin được tạo ra bởi EndNote, một chương trình dùng để quản lý thông tin trích dẫn; tiết kiệm tùy chọn để thực hiện một tìm kiếm trích dẫn; có thể bao gồm các trận đấu tên tác giả, trận đấu tạp chí, phạm vi ngày, hoặc các thông số lọc khác; giúp tiết kiệm tiêu chí tìm kiếm phức tạp; có thể được chuyển giao giữa người sử dụng EndNote để chia sẻ tùy chọn tìm kiếm.

What is a ENQ file?

File created by EndNote, a program used for managing citation information; saves options for performing a citation search; may include author name matches, journal matches, date ranges, or other filtering parameters; helps save complicated search criteria; can be transferred between EndNote users for sharing search options.

Phần mềm mở file .ENQ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENQ do filegi.com tổng hợp.

  • Thomson Reuters EndNote

Chuyển đổi file .ENQ

           

File .ENQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *