ENQ File

? Cách mở file .ENQ? Những phần mềm mở file .ENQ và sửa file lỗi. Convert Binary ENQ file sang định dạng khác.

.ENQ File Extension

   
File name ENQ File
File Type EndNote Search Options File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ENQ là file gì?

ENQ là Data Files - EndNote Search Options File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

Tập tin được tạo ra bởi EndNote, một chương trình dùng để quản lý thông tin trích dẫn; tiết kiệm tùy chọn để thực hiện một tìm kiếm trích dẫn; có thể bao gồm các trận đấu tên tác giả, trận đấu tạp chí, phạm vi ngày, hoặc các thông số lọc khác; giúp tiết kiệm tiêu chí tìm kiếm phức tạp; có thể được chuyển giao giữa người sử dụng EndNote để chia sẻ tùy chọn tìm kiếm.

What is a ENQ file?

File created by EndNote, a program used for managing citation information; saves options for performing a citation search; may include author name matches, journal matches, date ranges, or other filtering parameters; helps save complicated search criteria; can be transferred between EndNote users for sharing search options.

Cách mở .ENQ file

Để mở file .ENQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENQ do người dùng đóng góp.

  • Thomson Reuters EndNote

Chuyển đổi file .ENQ

File .ENQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *