ENS File

ENS là Settings Files - EndNote Style File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Thomson Reuters.

.ENS File Extension

   
File name ENS File
File Type EndNote Style File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (9 Bình chọn)

File .ENS là file gì?

ENS là Settings Files - EndNote Style File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Thomson Reuters.

Đầu ra định dạng tập tin được sử dụng bởi EndNote, một chương trình sử dụng để quản lý các trích dẫn; cửa hàng một phong cách thư mục có thể được sử dụng để định dạng trích dẫn theo tiêu chuẩn khác nhau; có thể bao gồm thụt đầu dòng, dấu chấm câu, cú pháp văn bản, alphabetization, và các quy tắc khác.

What is a ENS file?

Output formatting file used by EndNote, a program used for managing citations; stores a bibliographic style that can be used to format citations according to different standards; may include indentation, punctuation, textual syntax, alphabetization, and other rules.

Phần mềm mở file .ENS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENS do filegi.com tổng hợp.

  • Thomson Reuters EndNote
  • Autodesk View
  • Autodesk View
  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Native Instruments Reaktor
  • Native Instruments Reaktor

Chuyển đổi file .ENS

           

File .ENS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *