ENT File

? Cách mở file .ENT? Những phần mềm mở file .ENT và sửa file lỗi. Convert Text ENT file sang định dạng khác.

.ENT File Extension

   
File name ENT File
File Type External Entity
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.6 ★ (8 Bình chọn)

File .ENT là file gì?

ENT là Developer Files - External Entity, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin văn bản có chứa các thông số và khai báo thực thể cho một tập hợp cụ thể của các thẻ định nghĩa trong một DTD; thường được tham chiếu bởi các tài liệu XML và SGML.

What is a ENT file?

Text file containing parameters and entity declarations for a specific set of tags defined in a DTD; often referenced by XML and SGML documents.

Cách mở .ENT file

Để mở file .ENT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENT do người dùng đóng góp.

  • RasWin
  • 3D Mol Viewer for Vector NTI
  • 3D Mol Viewer for Vector NTI
  • CSPro
  • XML Copy Editor
  • Oxygen XML Editor
  • Oxygen XML Editor

Chuyển đổi file .ENT

File .ENT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *