ENT File

ENT là Developer Files - External Entity, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.ENT File Extension

   
File name ENT File
File Type External Entity
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.6 ★ (8 Bình chọn)

File .ENT là file gì?

ENT là Developer Files - External Entity, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin văn bản có chứa các thông số và khai báo thực thể cho một tập hợp cụ thể của các thẻ định nghĩa trong một DTD; thường được tham chiếu bởi các tài liệu XML và SGML.

What is a ENT file?

Text file containing parameters and entity declarations for a specific set of tags defined in a DTD; often referenced by XML and SGML documents.

Phần mềm mở file .ENT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENT do filegi.com tổng hợp.

  • RasWin
  • 3D Mol Viewer for Vector NTI
  • 3D Mol Viewer for Vector NTI
  • CSPro
  • XML Copy Editor
  • Oxygen XML Editor
  • Oxygen XML Editor

Chuyển đổi file .ENT

           

File .ENT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *