ENTITLEMENTS File

? Cách mở file .ENTITLEMENTS? Những phần mềm mở file .ENTITLEMENTS và sửa file lỗi. Convert Text ENTITLEMENTS file sang định dạng khác.

.ENTITLEMENTS File Extension

   
File name ENTITLEMENTS File
File Type Mac App Sandboxing Entitlements File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ENTITLEMENTS là file gì?

ENTITLEMENTS là Developer Files - Mac App Sandboxing Entitlements File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi các ứng dụng Mac OS X mà thực hiện App Sandboxing, mà đã được yêu cầu cho tất cả các máy Mac App Store ứng dụng như của ngày 01 tháng 6 năm 2012; lưu trong định dạng plist và chứa quyền lợi, hoặc ưu đãi, kích hoạt cho các ứng dụng khi nó chạy.

What is a ENTITLEMENTS file?

Developer file used by Mac OS X applications that implement App Sandboxing, which was required for all Mac App Store apps as of June 1, 2012; saved in the .PLIST format and contains entitlements, or privileges, enabled for the app when it runs.

Cách mở .ENTITLEMENTS file

Để mở file .ENTITLEMENTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENTITLEMENTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENTITLEMENTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENTITLEMENTS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .ENTITLEMENTS

File .ENTITLEMENTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *