ENV File

? Cách mở file .ENV? Những phần mềm mở file .ENV và sửa file lỗi. Convert N/A ENV file sang định dạng khác.

.ENV File Extension

   
File name ENV File
File Type 1Now Contact Envelope Template
Nhà phát triển Now Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .ENV là file gì?

ENV là Page Layout Files - 1Now Contact Envelope Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Now Software.

Phong bì mẫu được tạo ra bởi Bây giờ Liên, một ứng dụng mà tổ chức thông tin liên lạc và các hoạt động ngày-to-ngày; chứa một bố cục in mẫu cho phong bì của bạn; được xác định trước tùy chọn bao gồm "nam tước 2", "Thông báo A-2", "Thương mại 5," và "Bưu thiếp."

What is a ENV file?

Envelope template created by Now Contact, an application that organizes contact information and day-to-day activities; contains a template print layout for your envelope; pre-defined options include "Baronial 2," "Announcement A-2," "Commercial 5," and "Postcard."

Cách mở .ENV file

Để mở file .ENV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENV do người dùng đóng góp.

  • Now Contact
  • PrintMaster
  • PrintMaster
  • Sage ACT
  • ACT! by Sage
  • PrintMaster Gold
  • PrintMaster Gold

Chuyển đổi file .ENV

File .ENV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *