ENW File

? Cách mở file .ENW? Những phần mềm mở file .ENW và sửa file lỗi. Convert Text ENW file sang định dạng khác.

.ENW File Extension

   
File name ENW File
File Type EndNote Import File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (54 Bình chọn)

File .ENW là file gì?

ENW là Data Files - EndNote Import File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Thomson Reuters.

tập tin cơ sở dữ liệu nhập khẩu được sử dụng bởi phần mềm quản lý EndNote trích dẫn; chứa dữ liệu trích dẫn và thông tin lược đồ, bao gồm cả tác giả, công ty, tiêu đề, ấn phẩm và dữ liệu từ khóa; được sử dụng để nhập khẩu các thư mục được chuyển giao.

What is a ENW file?

Database import file used by EndNote citations management software; contains citation data and schema information, including author, company, title, publication, and keyword data; used for importing transferred bibliographies.

Cách mở .ENW file

Để mở file .ENW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENW do người dùng đóng góp.

  • Thomson Reuters EndNote
  • Citavi
  • Citavi
  • Autodesk View
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .ENW

File .ENW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *