ENX File

? Cách mở file .ENX? Những phần mềm mở file .ENX và sửa file lỗi. Convert Binary ENX file sang định dạng khác.

.ENX File Extension

   
File name ENX File
File Type 1Max PC Safe Encrypted File
Nhà phát triển Max Secure Software
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ENX là file gì?

ENX là Encoded Files - 1Max PC Safe Encrypted File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Max Secure Software.

tập tin mã hóa được tạo ra bởi Max PC Safe, một mã hóa tập tin và chương trình phần mềm giải mã; chứa các dữ liệu chính xác giống như các tập tin nguồn nhưng được mã hóa để bảo vệ nội dung của nó không bị nhìn thấy bởi những người khác.

What is a ENX file?

Encrypted file created by Max PC Safe, a file encryption and decryption software program; contains the exact same data as the source file but is encrypted in order to protect its contents from being seen by others.

Cách mở .ENX file

Để mở file .ENX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENX do người dùng đóng góp.

  • Max Secure Software Max PC Safe
  • TRNDENOU
  • TRNDENOU
  • EverNote Plus

Chuyển đổi file .ENX

File .ENX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *