EOP File

? Cách mở file .EOP? Những phần mềm mở file .EOP và sửa file lỗi. Convert N/A EOP file sang định dạng khác.

.EOP File Extension

   
File name EOP File
File Type Everyone Piano Music Score File
Nhà phát triển Everyone Piano
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (20 Bình chọn)

File .EOP là file gì?

EOP là Audio Files - Everyone Piano Music Score File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Everyone Piano.

Tập tin được tạo ra bởi tất cả mọi người Piano, một chương trình giảng dạy đàn piano; chứa một số điểm âm nhạc trước khi ghi hoặc do người dùng ghi lại.

What is a EOP file?

File created by Everyone Piano, a piano teaching program; contains a pre-recorded or user-recorded musical score.

Cách mở .EOP file

Để mở file .EOP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EOP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EOP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EOP do người dùng đóng góp.

  • EveryonePiano
  • SolveIT!, The Financial Calculator
  • SolveIT!, The Financial Calculator
  • Emulators Organizer

Chuyển đổi file .EOP

File .EOP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *