EPK2 File

EPK2 là Plugin Files - E-Prime 2.0 Package File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

.EPK2 File Extension

   
File name EPK2 File
File Type E-Prime 2.0 Package File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EPK2 là file gì?

EPK2 là Plugin Files - E-Prime 2.0 Package File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

mô-đun thí nghiệm tạo ra bởi E-Prime, một bộ phần mềm ứng dụng dùng để thiết kế và tiến hành các thí nghiệm về tâm lý học; cửa hàng một khối thể tái sử dụng của E-Basic script có thể được sử dụng trong nhiều thí nghiệm; có thể bao gồm việc sử dụng đối tượng PackageCall.

What is a EPK2 file?

Experiment module created by E-Prime, an application suite used for designing and conducting experiments in psychology; stores a reusable block of E-Basic script that can be used in multiple experiments; can be included using the PackageCall object.

Phần mềm mở file .EPK2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPK2 do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .EPK2

           

File .EPK2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *