EPW File

EPW là Data Files - EnergyPlus Weather Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi U.S. Department of Energy.

.EPW File Extension

   
File name EPW File
File Type EnergyPlus Weather Data File
Nhà phát triển U.S. Department of Energy
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (7 Bình chọn)

File .EPW là file gì?

EPW là Data Files - EnergyPlus Weather Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi U.S. Department of Energy.

tập tin dữ liệu thời tiết được lưu trong định dạng EnergyPlus chuẩn; được sử dụng bởi phần mềm mô phỏng năng lượng EnergyPlus, được phát triển bởi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DoE); chứa dữ liệu thời tiết được sử dụng để chạy mô phỏng sử dụng năng lượng.

What is a EPW file?

Weather data file saved in the standard EnergyPlus format; used by EnergyPlus energy simulation software, developed by the U.S. Department of Energy (DoE); contains weather data that is used for running energy usage simulations.

Phần mềm mở file .EPW

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPW do filegi.com tổng hợp.

  • U.S. Department of Energy EnergyPlus
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ePageWiz Reader
  • EPlan Windows
  • ePageWiz Pro Plus
  • ePageWiz Pro Plus

Chuyển đổi file .EPW

           

File .EPW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *