EQF File

? Cách mở file .EQF? Những phần mềm mở file .EQF và sửa file lỗi. Convert N/A EQF file sang định dạng khác.

.EQF File Extension

   
File name EQF File
File Type Winamp Equalizer Preset File
Nhà phát triển Nullsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .EQF là file gì?

EQF là Settings Files - Winamp Equalizer Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nullsoft.

Chứa các tùy chọn cho Winamp Equalizer (EQ), có thể điều chỉnh mức tần số âm thanh khác nhau; có thể được lưu và nạp trong Winamp bằng cách nhấn vào nút Preset và chọn Save hoặc tải; tập tin đã lưu EQF thể được chia sẻ với những người dùng Winamp khác.

What is a EQF file?

Contains settings for the Winamp Equalizer (EQ), which adjusts the level of different audio frequencies; can be saved and loaded within Winamp by clicking the Preset button and selecting Save or Load; saved EQF files can be shared with other Winamp users.

Cách mở .EQF file

Để mở file .EQF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EQF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EQF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EQF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Tradesignal
  • Tradesignal
  • Tradesignal Online Terminal

Chuyển đổi file .EQF

File .EQF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *