EQL File

? Cách mở file .EQL? Những phần mềm mở file .EQL và sửa file lỗi. Convert N/A EQL file sang định dạng khác.

.EQL File Extension

   
File name EQL File
File Type 1MathType Settings
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .EQL là file gì?

EQL là Settings Files - 1MathType Settings, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các thiết lập cho các đối tượng sử dụng bởi MathType; tức là "Toolbar.eql;" có thể bị xóa nếu tham nhũng

What is a EQL file?

Contains settings for objects used by MathType; i.e. "Toolbar.eql;" may be deleted if corrupt

Cách mở .EQL file

Để mở file .EQL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EQL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EQL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EQL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EQL

File .EQL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *