ER1 File

? Cách mở file .ER1? Những phần mềm mở file .ER1 và sửa file lỗi. Convert N/A ER1 file sang định dạng khác.

.ER1 File Extension

   
File name ER1 File
File Type ERWin Entity Relationship Diagram
Nhà phát triển Computer Associates
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .ER1 là file gì?

ER1 là Data Files - ERWin Entity Relationship Diagram, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Computer Associates.

Sơ đồ mối quan hệ thực thể được tạo ra bởi Erwin, một chương trình xây dựng mô hình dữ liệu được công bố bởi Computer Associates (CA); được sử dụng để hình dung cấu trúc dữ liệu và quản lý phức tạp dữ liệu.

What is a ER1 file?

Entity relationship diagram created by ERWin, a data modeling program published by Computer Associates (CA); used for visualizing data structures and managing data complexities.

Cách mở .ER1 file

Để mở file .ER1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ER1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ER1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ER1 do người dùng đóng góp.

  • ERwin Application
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ERwin
  • PLATINUM ERwin

Chuyển đổi file .ER1

File .ER1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *