ERB File

? Cách mở file .ERB? Những phần mềm mở file .ERB và sửa file lỗi. Convert Text ERB file sang định dạng khác.

.ERB File Extension

   
File name ERB File
File Type 1Ruby ERB Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ERB là file gì?

ERB là Developer Files - 1Ruby ERB Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Script viết bằng ERB, một ngôn ngữ khuôn mẫu cho Ruby; có thể bao gồm bất kỳ loại đồng bằng văn bản hoặc mã nguồn, nhưng cũng bao gồm của Ruby đang ERB mà tạo ra văn bản bổ sung vào tập tin kết quả khi chạy với ERB mẫu động cơ.

What is a ERB file?

Script written in ERB, a templating language for Ruby; may include any type of plain text or source code, but also includes Ruby ERB code that generates additional text into the resulting file when run with the ERB template engine.

Cách mở .ERB file

Để mở file .ERB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ERB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ERB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERB do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • Panic Coda 2

Chuyển đổi file .ERB

File .ERB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *