ERP File

? Cách mở file .ERP? Những phần mềm mở file .ERP và sửa file lỗi. Convert Binary ERP file sang định dạng khác.

.ERP File Extension

   
File name ERP File
File Type 1Alter Ego Game Archive
Nhà phát triển Future Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .ERP là file gì?

ERP là Game Files - 1Alter Ego Game Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Future Games.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Alter Ego, một trò chơi phiêu lưu đậm; cửa hàng một kho lưu trữ các tập tin trò chơi, có thể chứa đồ họa, âm thanh và dữ liệu trò chơi khác; được sử dụng để tải nội dung trò chơi; có thể giải nén bằng cách sử dụng unpacker Alter Ego ERP.

What is a ERP file?

Game file used by Alter Ego, a dark adventure game; stores an archive of game files, which may contain graphics, audio, and other game data; used for loading game content; can be unpacked using the Alter Ego ERP unpacker.

Cách mở .ERP file

Để mở file .ERP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ERP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ERP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERP do người dùng đóng góp.

  • Alter Ego ERP unpacker
  • Future Games Alter Ego
  • Future Games Alter Ego
  • Enterprise Reporter
  • Media Player Classic
  • Encarta Recherche-Assistent
  • Encarta Recherche-Assistent

Chuyển đổi file .ERP

File .ERP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *