ERR File

? Cách mở file .ERR? Những phần mềm mở file .ERR và sửa file lỗi. Convert Text ERR file sang định dạng khác.

.ERR File Extension

   
File name ERR File
File Type 1Error Log File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (25 Bình chọn)

File .ERR là file gì?

ERR là Text Files - 1Error Log File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin ERR là một tập tin văn bản có chứa các thông báo lỗi được tạo ra bởi một chương trình. Nó thường được viết ở dạng tải chương trình, thực thi, hoặc đóng cửa và thường được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm khi kiểm tra hoặc profiling chương trình.

What is a ERR file?

An ERR file is a text file that contains error messages generated by a program. It is typically written as a program loads, executes, or closes and is often used by software developers when testing or profiling programs.

Cách mở .ERR file

Để mở file .ERR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ERR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ERR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERR do người dùng đóng góp.

  • GNU Emacs
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • Apple TextEdit
  • Vim
  • Vim

Chuyển đổi file .ERR

File .ERR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *