ERSX File

? Cách mở file .ERSX? Những phần mềm mở file .ERSX và sửa file lỗi. Convert Binary ERSX file sang định dạng khác.

.ERSX File Extension

   
File name ERSX File
File Type Eraser Task List File
Nhà phát triển Eraser
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.6 ★ (5 Bình chọn)

File .ERSX là file gì?

ERSX là Data Files - Eraser Task List File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Eraser.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Eraser, một chương trình Windows dùng để xóa một cách an toàn các file và thư mục từ ổ đĩa cứng của bạn; lưu một danh sách các nhiệm vụ xóa cũng như các thông tin lịch trình khi để chạy mỗi công việc.

What is a ERSX file?

Data file created by Eraser, a Windows program used for securely erasing files and folders from your hard drive; saves a list of erasing tasks as well as the schedule information for when to run each task.

Cách mở .ERSX file

Để mở file .ERSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ERSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ERSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERSX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Eraser
  • Eraser

Chuyển đổi file .ERSX

File .ERSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *