ES File

? Cách mở file .ES? Những phần mềm mở file .ES và sửa file lỗi. Convert N/A ES file sang định dạng khác.

.ES File Extension

   
File name ES File
File Type 1E-Studio 1.x Experiment File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (7 Bình chọn)

File .ES là file gì?

ES là Data Files - 1E-Studio 1.x Experiment File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Psychology Software Tools.

hồ sơ dự án tạo ra bởi E-Studio, một công cụ thiết kế thí nghiệm tâm lý bao gồm bộ ứng dụng chương trình E-Thủ; tiết kiệm các bước của một thí nghiệm nghiên cứu về hành vi; bao gồm các bước thiết lập như kích thích cũng như tiêm (ví dụ, video hoặc âm thanh) và thủ tục ghi dữ liệu.

What is a ES file?

Project file created by E-Studio, a psychological experiment design tool included with the E-Prime program suite; saves the steps of a behavioral research experiment; includes setup steps as well as injected stimuli (e.g., video or sounds) and data logging procedures.

Cách mở .ES file

Để mở file .ES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ES do người dùng đóng góp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • EasySign
  • EASYSIGN Application
  • Structure Synth version
  • Structure Synth version

Chuyển đổi file .ES

File .ES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *