ES2 File

? Cách mở file .ES2? Những phần mềm mở file .ES2 và sửa file lỗi. Convert Text ES2 file sang định dạng khác.

.ES2 File Extension

   
File name ES2 File
File Type E-Studio 2.0 Experiment File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ES2 là file gì?

ES2 là Data Files - E-Studio 2.0 Experiment File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Psychology Software Tools.

hồ sơ dự án tạo ra bởi E-Studio, một công cụ thiết kế thí nghiệm tâm lý kèm với bộ ứng dụng E-Thủ; tiết kiệm đối tượng mà xác định từng bước đưa vào các tiến trình thử nghiệm; có thể chỉ định thủ tục thiết lập, kích thích được tiêm (như âm thanh), thủ tục ghi dữ liệu, và các hành động khác.

What is a ES2 file?

Project file created by E-Studio, a psychological experiment design tool included with the E-Prime application suite; saves objects that define each step taken on the experiment timeline; may specify setup procedures, stimuli to be injected (such as sounds), data logging procedures, and other actions.

Cách mở .ES2 file

Để mở file .ES2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ES2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ES2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ES2 do người dùng đóng góp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • EndecSetD

Chuyển đổi file .ES2

File .ES2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *