ESB File

? Cách mở file .ESB? Những phần mềm mở file .ESB và sửa file lỗi. Convert Binary ESB file sang định dạng khác.

.ESB File Extension

   
File name ESB File
File Type Es-Builder Book File
Nhà phát triển Season Workshop
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ESB là file gì?

ESB là Data Files - Es-Builder Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Season Workshop.

Tập tin được tạo ra bởi es-Builder, một người quản lý thông tin cá nhân (PIM) phần mềm; tiết kiệm một cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân, bao gồm cả địa chỉ liên lạc, nhiệm vụ, ghi chú, mục tạp chí, và các thông tin khác; có thể bao gồm các bảng dữ liệu tùy chỉnh và cấu trúc dữ liệu.

What is a ESB file?

File created by es-Builder, a personal information manager (PIM) software; saves a database of personal data, including contacts, tasks, notes, journal entries, and other information; can include custom data tables and data structures.

Cách mở .ESB file

Để mở file .ESB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESB do người dùng đóng góp.

  • Season Workshop es-Builder
  • eBeam Interact
  • eBeam Interact
  • Media Player Classic
  • eBeam Interactive
  • 3M Digital Annotation
  • 3M Digital Annotation

Chuyển đổi file .ESB

File .ESB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *