ESC File

? Cách mở file .ESC? Những phần mềm mở file .ESC và sửa file lỗi. Convert N/A ESC file sang định dạng khác.

.ESC File Extension

   
File name ESC File
File Type EasySignCut Pro Project
Nhà phát triển EasySignCut
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .ESC là file gì?

ESC là Vector Image Files - EasySignCut Pro Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EasySignCut.

tập tin một ESC là một dự án tạo ra bởi EasySignCut Pro, một ứng dụng sử dụng để thiết kế bảng hiệu, logo, chữ, đề can, và dán phải được thực hiện với cắt máy vẽ. Nó bao gồm một thiết kế, trong đó có thể bao gồm văn bản, đường nét vẽ, nét cọ, hình dạng, hình ảnh và các đối tượng khác. file ESC cũng có thể chứa các hiệu ứng như extrude 3D, thạch, lớp bóng, và chỗ phình ra.

What is a ESC file?

An ESC file is a project created by EasySignCut Pro, an application used to design signs, logos, lettering, decals, and stickers to be made with cutting plotters. It contains a design, which may include text, drawn lines, paintbrush strokes, shapes, images, and other objects. ESC files may also contain effects such as 3D extrude, rhinestones, shadow layers, and bulges.

Cách mở .ESC file

Để mở file .ESC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESC do người dùng đóng góp.

  • EasySignCut Pro
  • EKTS
  • EKTS
  • Maintenance Cerig Net
  • ExpertScan
  • Easy Screen Capture And Annotation
  • Easy Screen Capture And Annotation

Chuyển đổi file .ESC

File .ESC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *