ESCAPE File

? Cách mở file .ESCAPE? Những phần mềm mở file .ESCAPE và sửa file lỗi. Convert Text ESCAPE file sang định dạng khác.

.ESCAPE File Extension

   
File name ESCAPE File
File Type Prison Architect Escape Mode Save File
Nhà phát triển Introversion
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .ESCAPE là file gì?

ESCAPE là Game Files - Prison Architect Escape Mode Save File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Introversion.

Lưu tập tin được tạo ra bởi nhà tù Kiến trúc sư, một trò chơi mà người chơi thiết kế và duy trì nhà tù an ninh cao; chứa lưu tiến bộ trò chơi của một nỗ lực thoát, trong đó bao gồm số lượng tù nhân trong phi đội của bạn và số tiền của nạn nhân bạn bị tổn thương trong quá trình thoát hiểm.

What is a ESCAPE file?

Save file created by Prison Architect, a game where players design and maintain high security prisons; contains saved game progress of an escape attempt, which includes the number of prisoners in your squadron and the amount of victims you hurt during your escape.

Cách mở .ESCAPE file

Để mở file .ESCAPE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESCAPE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESCAPE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESCAPE do người dùng đóng góp.

  • Introversion Prison Architect

Chuyển đổi file .ESCAPE

File .ESCAPE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *