ESD File

? Cách mở file .ESD? Những phần mềm mở file .ESD và sửa file lỗi. Convert Binary ESD file sang định dạng khác.

.ESD File Extension

   
File name ESD File
File Type Windows Electronic Software Download File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (53 Bình chọn)

File .ESD là file gì?

ESD là Misc Files - Windows Electronic Software Download File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Điện tử Phần mềm Tải (ESD) phần mềm, một công nghệ được sử dụng để tải về sản phẩm của Microsoft đã mua; tiết kiệm phần mềm được tải về trong một định dạng mã hóa (một file .wim mã hóa); sử dụng để cài đặt và nâng cấp phần mềm mua.

What is a ESD file?

File used by Microsoft's Electronic Software Download (ESD) software, a technology that is used for downloading purchased Microsoft products; saves the downloaded software in an encrypted format (an encrypted .WIM file); used for installing and upgrading purchased software.

Cách mở .ESD file

Để mở file .ESD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESD do người dùng đóng góp.

  • Chromas Lite Application
  • ChromasPro Application
  • ChromasPro Application
  • MyDatabase Professional
  • Easy Street Draw
  • Chromas Application
  • Chromas Application

Chuyển đổi file .ESD

File .ESD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *