ESM File

? Cách mở file .ESM? Những phần mềm mở file .ESM và sửa file lỗi. Convert Binary ESM file sang định dạng khác.

.ESM File Extension

   
File name ESM File
File Type 1Elder Scrolls Master File
Nhà phát triển Bethesda Softworks
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (17 Bình chọn)

File .ESM là file gì?

ESM là Game Files - 1Elder Scrolls Master File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bethesda Softworks.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi The Elder Scrolls IV: Oblivion và The Elder Scrolls V: Skyrim single-player game nhập vai; chứa các loại dữ liệu khác nhau, bao gồm lưới 3D, kết cấu, video, âm nhạc, âm thanh và dữ liệu menu game.

What is a ESM file?

Game data file used by The Elder Scrolls IV: Oblivion and The Elder Scrolls V: Skyrim single-player role-playing games; contains various kinds of data, including 3D meshes, textures, video, music, sound, and game menu data.

Cách mở .ESM file

Để mở file .ESM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESM do người dùng đóng góp.

  • The Elder Scrolls Construction Set
  • Bethesda Softworks The Elder Scrolls 5: Skyrim
  • Bethesda Softworks The Elder Scrolls 5: Skyrim
  • Bethesda Softworks The Elder Scrolls 4: Oblivion
  • Media Player Classic
  • The Elder Scrolls V - Skyrim
  • The Elder Scrolls V - Skyrim

Chuyển đổi file .ESM

File .ESM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *